Rozvodový remeň je časovaná bomba motora

Nevyhnutnou súčasťou každého spaľovacieho motora je rozvodový mechanizmus, zabezpečujúci výmenu náplne vo valci. V prípade štvortaktných motorov sa používa konštrukcia s ventilmi, ktoré sú, až na zopár výnimiek z produkcie značiek Alfa Romeo a Fiat ovládané mechanicky, vačkovým hriadeľom. Jeho natočenie preto musí byť synchronizované s kľukovým hriadeľom, od ktorého je poháňaný.

78-jrpMoReX0nHlCW3uZXA-Ozuben-reme-je-jedn-m-z-najd-le-itej-ch-aj

Prevod môže byť vyriešený napríklad sústavou ozubených kolies, zvislým hriadeľom, v súčasnosti však dominuje reťaz, alebo špeciálny ozubený (rozvodový) remeň, ktorý sa od prvých prípadov použitia v 60-tych rokov významne rozšíril a dnes ho využíva asi polovica všetkých motorov. Jeho výhody sú zrejmé, je tichší, ľahší a nepotrebuje mazanie, na druhej strane však má obmedzenú životnosť, takže je potrebná jeho periodická výmena.

Návšteva servisu s týmto cieľom však nebýva práve radostná udalosť, pretože je takmer vždy potrebné počítať so sumou, ktorá (niekedy dosť výrazne) prekročí 300 eur. Aj preto, že spolu s remeňom sa menia aj ďalšie súvisiace diely, napínacie a vodiace kladky a často krát tiež čerpadlo chladiacej kvapaliny. Všetky sú v čase výmeny ľahko prístupné a samozrejme taktiež podliehajú opotrebeniu. Vhodné je pritom vymeniť aj remeň na pohon príslušenstva, samozrejme aj s jeho kladkami.

Bst6Z7NFTHSIrBEk3cWmHw-Nere-pektovanie-intervalu-v-meny-rozvodov-ho

Táto investícia má svoje opodstatnenie, v opačnom prípade hrozí vážne poškodenie motora. Dá sa ľahko predstaviť, čo by sa stalo, ak by ozubený remeň nebol dostatočne napnutý, na niektorej z remeníc by preskočil, alebo sa dokonca roztrhol. Ventily by boli otvorené v nevhodnú dobu a tak je už len otázkou zlomku sekundy, kedy príde k ich stretu s piestom. So šťastím sa to môže skončiť len novými ventilmi a hlavou valcov. V smolnom prípade to však môže skončiť aj úplným zničením motora.

 

Len tak pre zaujímavosť, existujú, či skôr existovali aj agregáty, pri ktorých ani roztrhnutie remeňa nemuselo znamenať ich vážne poškodenie. Ventily s piestami sa v nich prakticky vôbec nemuseli stretnúť. Sú to však staršie konštrukcie s nízkym kompresným pomerom a žiadne vznetové jednotky ani súčasné zážihové medzi ne isto nepatria.

Kontrola je dobrá, no výmena potrebná

Aby sa zabránilo poškodeniu rozvodového remeňa, je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu o intervaloch, v akých je potrebná jeho výmena. Okrem toho sa odporúča pozrieť sa naň aj medzičasom. V prípade potreby ho tak možno dodatočne napnúť, či objaviť v predstihu prípadné rodiace sa trhlinky. Niektoré automobilky dokonca kontrolu napnutia pomocou špeciálnych prípravkov priamo predpisujú.

Ani pravidelná kontrola však neznamená, že možno výrobcom motora prepísanú výmenu ignorovať či odkladať. Spomenutá vizuálna prehliadka má presne opačný dôvod: v prípade potreby, teda na pohľad zlého stavu remeňa ho vymeniť ešte skôr, ako to určuje pokyn v servisnom manuáli.

Interval výmeny až 240 000 kilometrov

Intervaly výmeny remeňa sa pri rôznych motoroch výrazne líšia, rozpätie sa pohybuje medzi 60 000 až 240 000 najazdenými kilometrami. K limitu prejdenej vzdialenosti pritom pristupuje aj časové obmedzenie, keďže remeň sa s vekom stáva tvrdší a krehkejší. Tu je obvyklá hranica päť až sedem rokov.

8jerjKamSVz0XpBDKMTNWg-Hlavnou-lohou-rozvodov-ho-reme-a-je

Je potešiteľné, že v poslednom čase sa predpísané intervaly niektorých výrobcov citeľne predĺžili. Napríklad u VW z 90 000 km, platných pre motor 1.9 TDI (rok výroby 2000), až na 210 000 km pri jeho nasledovníkovi 2.0 TDI z roku 2010. Prispeli k tomu aj zmeny v konštrukcii, keď pri nových agregátoch už ozubený remeň poháňa iba samotný rozvod, teda vačkové hriadele, takže je vystavený oveľa nižšiemu zaťaženiu.

Extrémy z opačnej strany možno nájsť najmä pri starších exotoch. Tak napríklad pre Maserati Ghibli z rokov 1992 až 1997 je predpísaná výmena každých 40 000 kilometrov a väčšina Ferrari z daného obdobia má intervaly ešte kratšie, zväčša polovičné.

Náklady závislé hlavne od trvania výmeny

Podobne ako sú rôzne intervaly výmeny remeňa, líšia sa aj náklady. Celková suma bude závisieť od zložitosti motora, od prístupnosti remeňa a ostatných dielov rozvodu a v neposlednom rade tiež od voľby servisu. Najdrahšie samozrejme zväčša vyjde autorizovaná prevádzka, no nemusí to byť pravidlo, keďže tam môže výmena trvať kratšie. Okrem toho sú i prípady, kedy si práce vyžadujú použitie prípravkov, ktoré inde k dispozícii ani nemajú, prípadne je s nimi práca rýchlejšia.

z7cQIRWfRkWqWxUTFu6rjg-Pri-poruche-rozvodu-je-ist-stret-ventilov

Čas výmeny podľa pokynov výrobcu je vo väčšine prípadov približne tri až osem hodín, v náročnejších prípadoch však môže prekročiť aj desať hodín a sú automobily, pri ktorých je pre výmenu remeňa potrebné demontovať motor z auta, čo môže zabrať i dva dni. Pri známej cene za normohodinu si je potom už ľahké spočítať aspoň približnú cenu opravy.

Autorizovaný servis by mal pritom účtovať sumu podľa času, ktorý na výmenu predpisuje výrobca, v nezávislej dielni je rozumné nechať si spraviť kalkuláciu vopred. Cena za samotný materiál pritom paradoxne pri rôznych automobiloch kolíše v oveľa menšom intervale, než suma za prácu.

Pre tých, ktorí by chceli ušetriť a rozhodli by sa pre výmenu vlastnými silami je vhodné pripomenúť, že neodborne vykonaná výmena je rovnako zlá, ba možno ešte horšia ako žiadna výmena. Je to isto práca, ktorá je určená iba pre skúseného, dostatočne zručného mechanika, samozrejme aj s primeraným dielenským vybavením.

pasik na kontakt