Kontakt

posledny1

KONTAKT

infolinka: Pon-Pia: 7:00-17:00

Tel.: 0940 621 185

Email: info@autoking.sk


FAKTURAČNÁ ADRESA                                                                                       

BORIS VALKO                                                                                                               

Malinovská 288/22                                                                                       

972 13 Nitrianské Pravno                                                                                                        

Slovenská republika

IČO: 46022341

DIČ: 1081070661


BANKOVÉ SPOJENIE                                                                              

Peňažný ústav: VÚB a.s.

Číslo účtu: 26 05665653/0200

IBAN: SK59 0200 0000 0026 0566 5653

BIC (SWIFT) kód: 

Variabilný symbol: Číslo objednávky

Prevádzkovateľom internetového obchodu je BORIS VALKO.


 

DOZORNÝ ORGÁN 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčianský kraj

Sládkovičová 11, 97101 Prievidza 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel.č.: 046/5422 771

fax č.:046/5420 685

e-mail: tn@soi.sk

 

 [EMAIL-FORM]